Cầu xin anh nhân viên đụ mình

Cầu xin anh nhân viên đụ mình. Nếu tôi hỏi anh ta thì sao. Anh ta có thể nói có. Điều đó có ổn không?” Tôi đã nói. Tôi sẽ ở lại đây” cô nói. Tôi rời khỏi ghế bar. Tôi đi bộ đến cuối quán bar. Tôi bước ngay đến chỗ chồng. Tôi nhìn xuống. Anh ta chỉ cao gần. Có một mái tóc xấu, và mái tóc đen xấu. “Tôi đang đưa vợ anh ra sàn nhảy. Tôi sẽ đưa cô ấy trở lại khi tôi hoàn thành.” Tôi đã nói. Mắt anh ấy to lên. Miệng anh há ra. Anh ta không nói một lời nào. Anh ấy chỉ đứng nhìn khi tôi đi về cuối quán bar để lấy vợ. Sau đó tôi nắm tay cô ấy. Khi tôi dẫn cô ấy ra sàn nhảy. Cô ấy vẫy tay với chồng, trước khi tôi.