Chiều lòng em chồng ngổ ngáo

Nếu chúng ta có thể đi đủ sâu vào tâm trí của mọi người, nó thậm chí có khả năng hiệu quả trong việc chống khủng bố, chẳng hạn như có thể cấy ghép và xây dựng các sự kiện và ý thức hệ thay thế, mà người nhận thuốc sẽ chấp nhận là sự thật, với khả năng biến ngay cả những kẻ khủng bố cứng rắn nhất chống lại chính phe của họ ”. Paul tiếp tục…Vào lúc đó sự chú ý của cả hai chúng tôi chuyển sang, và cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi Marie trở lại từ nhà bếp, mang theo một khay đồ ăn nhẹ mà cô ấy đã cố gắng hết sức để cùng nhau. Khi giữ em lâu như vậy?” Tôi hỏi, nửa đùa nửa thật, tôi đoán nó sẽ không đau