Chơi nhau cực kì đã cùng em Ryu Enami

Chơi nhau cực kì đã cùng em Ryu Enami. Thành hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng một vài tuần tháng sau, bạn thấy một liên kết và … tốt. Bạn đã ở đó. Sau đó, bạn bắt đầu tự hỏi tại sao tất cả đàn ông đều xem phim khiêu dâm cho dù họ có tôn giáo, theo đạo Thiên chúa hay thành tâm như thế nào đi chăng nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu lý do bạn tiếp tục làm điều đó một lần nữa là vì không bao giờ có ý định bạn dừng lại. Không có lối thoát bởi vì không có cám dỗ. Vì vậy, bạn muốn vợ mình hiểu và tưởng tượng thậm chí có thể tham gia cùng bạn. Đây là những gì tôi đã làm. Tôi là một bác sĩ tâm lý.