Chồng ơi! Vợ xin lỗi, nhưng mà sướng quá

Chồng ơi! Vợ xin lỗi, nhưng mà sướng quá. Và chỉ không muốn thừa nhận điều đó với chính mình? Tôi luôn mơ ước được làm tất cả những điều này nhưng không bao giờ nghĩ rằng tôi thực sự sẽ làm bây giờ là tôi và tôi yêu nó, cứ nghĩ nếu chưa bao giờ đến châu Âu và chúng tôi chưa bao giờ đặt những chiếc máy quay đó vào thì chúng tôi sẽ vẫn bình thường như cả đời này. Tôi không cảm thấy tội lỗi hay bất cứ điều gì và tôi đã tận hưởng mọi thứ của mình. đã làm cho đến nay và tôi thực sự thích việc tôi và bạn quay lại ăn thịt nhau. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng tôi đã ở gần nhau trong suốt những năm qua bởi vì chúng tôi đã từng làm.