Được chịch nhau với bà cô Sakura Tsukishima

Được chịch nhau với bà cô Sakura Tsukishima. Mặc dù họ vẫn gặp vấn đề với một thị trường nô lệ ngầm như của chúng tôi. Mà chúng tôi đang nỗ lực xóa bỏ. Chúng tôi đã có hơn một. Công tước bị nghi ngờ đã cho phép chế độ nô lệ tiếp tục diễn ra trong công quốc của họ, với đủ bằng chứng chúng tôi buộc tội hai Công tước. Một vài Công tước nghi ngờ chạy lấy kho bạc của họ. Những tên cướp và Raiders đều truy lùng những đó, nếu bắt được chúng trước, chúng tôi sẽ không bao giờ nghe tin tức về chúng nữa. Nếu những tên cướp bắt được họ, thường xuyên hơn không chỉ các thi thể được tìm thấy. Nếu họ bị bắt làm nô lệ, bị giam giữ trên một con tàu hướng đến thị.