Tắm cùng vợ của bạn thân

Tắm cùng vợ của bạn thân. Vài phút trôi qua. Ta còn tưởng rằng cái này ngực trần? Ta xem một chút được không?” Tôi đã nói Đó là một phần của dịch vụ. Lần đầu tiên là khó nhất. Đây là cách tôi bắt đầu kinh doanh nói. Cả hai bạn đều có thể để ngực trần. Tôi sẽ không nói lời nào. Tôi nói, với một nụ cười thật tươi. “Ông Chúng ta sẽ làm gì với ông? Hôm nay không phải là thanh niên. Hơn nữa tôi quá già. Tôi đủ lớn để làm Mẹ của ông nói. Một người mẹ nóng bỏng. Tôi đã nói đưa tay xuống phía bên trên đỉnh đầu màu hồng của cô ấy. Cô từ từ kéo áo qua đầu. Cả bầu ngực trần trụi đồ sộ của cô đổ ập vào ngực cô.