Tên vua háu sắc thịt em người hầu

Tên vua háu sắc thịt em người hầu. Không còn nặng tới và có thể là khi ướt đẫm, ngoại trừ mái tóc được chải phồng hoàn hảo được cuộn lại thành một nếp ở phía sau đầu. Cô ấy cầm một chiếc cốc nhựa trong tay trái có những con cá nhiệt đới màu sắc rực rỡ trên đó. Cả và chiếc cốc đều thoang thoảng mùi rượu gần như trống rỗng. Tôi có thể hỏi bạn của bạn là ai không hỏi khi cô ấy sắp xếp lại bộ của mình. Cô ấy có một cách giải trừ về cô ấy là quyến rũ, gây mất tập trung. Vâng, cô ấy đột nhập, vẫn sắp xếp bộ đó. Chúng ta sống trên cùng một tầng. Tại sao tôi không đi cùng bạn? Tôi cần phải tắm lại. Không rõ liệu cô ấy đang nói đến