Thằng cháu mất dạy đòi địt cô của mình

Thằng cháu mất dạy đòi địt cô của mình. Tôi vào phòng tắm, lấy hai cái khăn tắm và quay lại chỗ nằm trên ghế sô pha đợi tôi nhưng nhìn. Cô ấy ngồi dậy với vẻ thắc mắc khi tôi trải một trong những chiếc khăn lên thảm và thả chiếc còn lại xuống sàn. Tôi nắm tay cô ấy và kéo cô ấy xuống chiếc khăn tắm. Cô ấy chắc hẳn nghĩ rằng tôi muốn gắn cô ấy từ phía sau vì cô ấy khuỵu gối và chống khuỷu tay về phía trước. Tôi trượt tay trên mông cô ấy, lên bụi rậm của cô ấy, và sờ âm vật của cô ấy. Nó cứng và sưng lên. Tôi xoa nó một lúc để kiểm tra xem đang làm như thế nào. Anh ấy đã nhìn lên khi chúng tôi lên sàn và tạm dừng hành động